Chính sách thu mua, đổi trả

Các chính sách chỉ được áp dụng với các sản phẩm trong hệ thống Bảo Tín K&K và có hoá đơn.
Trường hợp không còn hoá đơn và sản phẩm ngoài, quý khách vui lòng xem thêm bên dưới.

Mong quý khách lưu ý: giá thu mua, đổi trả được tính dựa trên bảng giá được ghi tại cửa hàng vào thời điểm quý khách thu mua, đổi trả. Bảng giá này thay đổi theo thời giá.
Quý khách vui lòng liên hệ qua hotline 0908 212 515 hoặc Messenger để biết giá của ngày và thông tin thêm.

Chính sách thu mua

Khi quý khách bán, Bảo Tín K&K sẽ mua lại theo giá mua vào được ghi trên bảng tại cửa hàng vào thời điểm quý khách bán lại.
Quý khách sẽ chịu lỗ tiền công.

Khi quý khách bán, Bảo Tín K&K sẽ mua lại theo giá mua vào được ghi trên bảng tại cửa hàng vào thời điểm quý khách bán lại.
Quý khách sẽ chịu lỗ tiền công.

Khi bán lại, quý khách sẽ chịu lỗ 30% theo giá trên hoá đơn. Hàng hoá phải còn nguyên vẹn, không bị lỗi hay hư hỏng (giãn, gãy đứt...).

Nếu sản phẩm bị lỗi hay hư hỏng bất kì (đứt, gãy, giãn...), sản phẩm sẽ được định giá theo giá mua vào của vàng 18K (750) được ghi trên bảng tại cửa hàng vào thời điểm quý khách đổi.

Quý khách vui lòng mang sản phẩm đến cửa hàng để được thử tuổi vàng. Sau đó sản phẩm sẽ được tính như sau:

- Vàng 16K, 18K (610, 750): khi bán lại, quý khách sẽ chịu lỗ 100.000đ / 1 chỉ vàng (theo giá mua vào tại cửa hàng vào thời điểm quý khách bán lại), và lỗ tiền công.

- Vàng 23K (980): khi bán lại, quý khách sẽ chịu lỗ 30.000đ / 1 chỉ vàng (theo giá mua vào tại cửa hàng vào thời điểm quý khách bán lại), và lỗ tiền công.

- Vàng kiểu Ý 750: khi quý khách bán, Bảo Tín K&K sẽ mua lại theo giá mua vào của vàng 18K (750) được ghi trên bảng tại cửa hàng vào thời điểm quý khách bán lại.

Chính sách đổi trả

Khi đổi, quý khách sẽ chịu lỗ 100.000đ / 1 chỉ vàng (theo giá bảng bán ra được ghi tại cửa hàng vào thời điểm đổi), và lỗ tiền công.

Khi đổi, quý khách sẽ chịu lỗ 30.000đ / 1 chỉ vàng (theo giá bảng bán ra được ghi tại cửa hàng vào thời điểm đổi), và lỗ tiền công.

Khi đổi, quý khách sẽ chịu lỗ 20% theo giá đã ghi trên hoá đơn.

Nếu sản phẩm bị lỗi hay hư hỏng bất kì (đứt, gãy, giãn...), sản phẩm sẽ được định giá theo giá mua vào của vàng 18K (750) được ghi trên bảng tại cửa hàng vào thời điểm quý khách đổi.

- Sản phẩm của Bảo Tín K&K không còn hoá đơn: quý khách vui lòng đến trực tiếp cửa hàng để kiểm tra và xác nhận lại.

- Sản phẩm ngoài hệ thống: Bảo Tín K&K nhận thu mua và đổi sản phẩm ngoài hệ thống theo tuổi vàng thực tế. Quý khách vui lòng đến cửa hàng để được hỗ trợ định giá sản phẩm.

Bảo Tín K&K chỉ sửa hoặc đổi sản phẩm khác có giá trị bằng hoặc cao hơn khi sản phẩm đã mua đạt đủ các yêu cầu sau:

- Sản phẩm bị hư hỏng do bên phía sản xuất.
- Sản phẩm được trả trong vòng 1 tuần sau khi mua đối với sản phẩm mua trong nước, và trong vòng 1 tháng nếu mua giao đi nước ngoài.
- Có hoá đơn giấy từ Bảo Tín K&K.

Nếu sản phẩm đạt đủ các yêu cầu trên, quý khách vui lòng mang sản phẩm ra cửa hàng của Bảo Tín K&K để được kiểm tra và hỗ trợ sửa hoặc đổi mẫu khác.